Investeringsplanning

Programma

Investeringsbedrag

Kapitaallasten

t.l.v.

2022

2023

2024

2025

2022

2023

2024

2025

3. Mobiliteit

Tijdelijke parkeervoorzieningen Mariaschool (709503)

25.500

0

0

0

expl.

Uitbreiding parkeerterrein De Boezem (2021)(709504)

3.200

3.160

3.120

3.080

expl.

VRI Delftsestraatweg-Laan der 7 Linden (707507)

8.667

8.534

8.400

8.267

expl.

BHP wegen 17-20: Koningshof, fase 7 (707046)

12.667

12.534

12.400

12.267

expl.

BHP wegen 17-20: Koningshof, fase 8 (707047)

16.467

16.294

16.120

15.947

expl.

BHP wegen 17-20: Klapwijk, fase 2 (2021) (707105)

29.556

29.245

28.934

28.623

expl.

BHP wegen 17-20: Klapwijk, fase 3 (2022) (707107)

700.000

0

29.556

29.245

28.934

expl.

BHP wegen 17-20: Klapwijk, fase 4 (2023) (707108)

700.000

0

0

29.556

29.245

expl.

BHP wegen 17-20: fietspaden/wegen op kades (2020)(707004)

13.500

13.350

13.200

13.050

expl.

Pollers centrum Pijnacker (2022)(717109)

130.000

0

15.600

15.340

15.080

expl.

BHP OV19-22:Armaturen Nootdorpseweg-Noordweg(2020)(707543)

4.994

4.923

4.851

4.780

expl.

BHP OV 19-22: Armaturen Koningshof (2020)(707544)

10.930

10.774

10.617

10.461

expl.

BHP 19-22: Masten & netwerk Koningshof (2020)(707545)

13.117

12.971

12.825

12.679

expl.

BHP19-22:Masten&netwerk Nootdorpsewg-Noordwg(2020)(707546)

5.994

5.927

5.861

5.794

expl.

BHP 19-22: Vervanging 3 OV-kasten (2020)(707547)

1.485

1.469

1.452

1.436

expl.

BHP OV 19-22: Europalaan: masten & netwerk (2019)(707541)

2.606

2.577

2.548

2.519

expl.

BHP OV 19-22: Europalaan: armaturen (2019)(707532)

2.171

2.140

2.109

2.078

expl.

BHP OV 19-22: masten & netwerk (2021)(707537)

8.973

8.873

8.773

8.674

expl.

BHP OV 19-22: armaturen (2021)(707530)

29.273

28.855

28.436

28.018

expl.

BHP OV 19-22: masten & netwerk (2022)(707538)

586.938

0

26.412

26.118

25.825

expl.

BHP OV 19-22: armaturen (2022)(707542)

302.445

0

21.171

20.868

20.566

expl.

Bruggen N38/38/50/51/52/54 (beton-staal-composiet)(2019)(707513)

24.000

23.760

23.520

23.280

expl.

Vervanging 2 bruggen (beton-staal-composiet)(2020)(707514)

3.600

3.564

3.528

3.492

expl.

Houten steigers P102/103/104/105/106 (2020)(710009)

4.983

4.906

4.830

4.753

expl.

Vervanging Hazepad Nootdorp (2022)(707061)

775.000

0

34.875

34.488

34.100

expl.

MFR Hazepadbrug (2022)(707062)

216.000

0

9.720

9.612

9.504

expl.

MFR Bakkerenlaan-Brasserskade (2024)(707063)

255.000

0

0

0

11.475

expl.

MFR fietsbrug A13 Dubbeldankpad (2024)(707064)

66.000

0

0

0

2.970

expl.

MFR Dubbeldankpad-Ackersdijkseweg (2024)(707065)

45.000

0

0

0

2.025

expl.

Herstructurering Katwijkerlaan fase 1 (734000)

493.757

26.000

80.719

79.822

78.925

res

Vervanging Brug Reesloot - Katwijkerlaan (707008)

45.000

5.000

11.800

11.682

11.564

res

Voorber.krediet herstruct. Katwijkerlaan (2020) (707526)

73.000

4.200

288.660

0

0

res

Damwand Katwijkerlaan(2018)(710006)

48.116

47.581

47.046

46.512

expl.

Totaal 3. Mobiliteit

3.322.140

700.000

366.000

0

304.997

759.950

495.301

505.923

4. Groen en recreatie

BHP groen 2019-2022: Koningshof Bosgebied (720051)

1.200

1184

1168

1.152

expl.

BHP groen 2019-2022: herinr.Koningshof, fase 7(720053)

6.000

5920

5840

5.760

expl.

BHP groen 2019-2022: herinr.Koningshof, fase 8(720057)

6.000

5920

5840

5.760

expl.

BHP groen 2019-2022: herinr.Klapwijk, fase 1 (720054)

9.000

8880

8760

8.640

expl.

BHP groen 2019-2022: herinr.Klapwijk, fase 2 (720055)

9.000

8880

8760

8.640

expl.

BHP groen 2019-2022: herinr.Klapwijk, fase 3 (720056)

150.000

0

9000

8880

8.760

expl.

BHP groen 2019-2022: herinr.Klapwijk, fase 4 (720058)

150.000

0

0

9000

8.880

expl.

BHP groen 2019-2022: herinr.Klapwijk, fase 5 (720059)

150.000

0

0

0

9.000

expl.

BHP groen 2019-2022: herinr.Klapwijk, fase 6 (720061)

150.000

0

0

0

0

expl.

Speelvoorzieningen:

Speelruimteplan 2019-2022: Klapwijk (2020)(720529)

30.000

2600

13867

13654

13.440

expl.

Speelvoorzieningen Klapwijk (2023)(720540)

30.000

30.000

0

0

600

5.200

expl.

Speelruimteplan 2019-2022: Tolhek (2021)(720531)

60.000

800

8666

8533

8.399

expl.

Speelruimteplan 2019-2022: 's-Gravenhout (2022)(720537)

55.000

0

4766,666667

4694

4.620

expl.

Speelruimteplan 2019-2022: De Venen Oost (2022)(720532)

25.000

0

2166,666667

2134

2.100

expl.

Speelruimteplan 2019-2022: Koningshof (2020)(720535)

50.000

700

7366

7253

7.139

expl.

Speelruimteplan 2019-2022:Emerald Centrum (2019)(720536)

2633

2586

2540

2.493

expl.

Programma Water&Klimaat: urban waterbuffer 1 (2023)711516)

300.000

0

0

13500

13.350

expl.

Programma Water&Klimaat: urban waterbuffer 2 (2024)(711517)

300.000

0

0

0

13.500

expl.

Programma Water&Klimaat: minibos (2022)(711518)

100.000

0

6000

5920

5.840

expl.

Programma Water&Klimaat: vergroenen versteende wijken 1 (2023)(711519)

100.000

0

0

6000

5.920

expl.

Programma Water&Klimaat: vergroenen versteende wijken 2 (2024)(711520)

100.000

0

0

0

6.000

expl.

Totaal 4. Groen en recreatie

470.000

580.000

580.000

150.000

37.933

85.202

113.076

144.593

5. Onderwijs

Voorzieningen Ackerswoude:

OBS Ackerswoude: permanente huisvesting (714045)

48.865

48.322

47.779

47.236

res

OBS Ackerswoude: tijdelijke huisvesting (713017)

429.688

0

0

37.240

36.667

expl.

OBS Ackerswoude: grond (2020)(714064)

7.493

7.493

7.493

7.493

expl.

OBS Ackerswoude: inrichting groep 8 en 9 (2022)(713019)

46.500

0

5.580

5.487

5.394

expl.

OBS Ackerswoude: inrichting groep 10 (2023)(713020)

15.500

0

0

1.860

1.829

expl.

OBS Ackerswoude: inrichting groep 11 (2024)(713021)

15.500

0

0

0

1.860

expl.

Mariaschool: permanente huisvesting (714018)

83.936

83.003

82.070

81.138

res

Overig onderwijshuisvesting:

CBS De Regenboog: nieuwbouw (714050)

2.376.802

1.584.535

0

47.536

178.260

176.279

res

CBS De Regenboog: grondkosten (714070)

375.000

0

7.500

7.500

7.500

expl.

CBS De Vlinderboom:uitbreiding 2019: bouw (2018)(713569)

2.146.032

59.381

230.179

227.621

225.064

res

CBS De Vlinderboom: uitbreiding 2021: inr.groepen (2021)(714065)

3.720

3.658

3.596

3.534

expl.

CBS De Vlinderboom: uitbreiding 2021: inr.groepen (2022)(714066)

31.000

0

3.720

3.658

3.596

expl.

CBS De Vlinderboom: uitbreiding 2021: inr.groepen (2023)(714067)

31.000

0

0

3.720

3.658

expl.

CBS Vlinderboom:inrichting groep (2020)(714052)

1.860

1.829

1.798

1.767

expl.

RKB Keizerskroon: uitbr. 2019: inr.groepen (2020)(714004)

3.720

3.658

3.596

3.534

expl.

RKB Keizerskroon: uitbr. 2019: inr.groepen (2021)(714006)

1.860

1.829

1.798

1.767

expl.

RKB Keizerskroon: uitbr. 2019: inr.groepen (2022)(714060)

31.000

0

3.720

3.658

3.596

expl.

RKB Keizerskroon: uitbr. 2019: inr.groepen (2023)(714061)

31.000

0

0

3.720

3.658

expl.

Inrichting Casaschool: groep 13 (2018)(714036)

1.860

1.829

1.798

1.767

expl.

Inrichting Casaschool, groep 14 (2020) (714043)

1.860

1.829

1.798

1.767

expl.

Inrichting Casaschool, groep 15 (2023)(714044)

15.500

0

0

1.860

1.829

expl.

Renovatie Duivestein 23/35 (714048)

1.962.811

1.308.541

0

39.256

228.995

225.724

expl.

Casaschool: nieuwbouw Gr.v.Prinsterer (2020)(714019)

154.430

3.639.312

2.424.485

3.020

6.109

78.895

286.616

res

CBS Schatkaart: nieuwbouw Gr.v.Prinsterer (2020)(714059)

64.763

1.476.488

1.265.017

1.196

2.491

32.021

128.973

res

Casa & IKC Noord Procesbegeleiding (2021)(714069)

70.000

65.000

50.000

1.918

3.318

4.618

12.641

res

Casa + Schatkaart nieuwbouw 2020: grond (714053)

260.000

0

0

5.200

5.200

expl.

Inrichting Kraaienest groei 8 leerlingen (2022)(714503)

15.500

0

1.860

1.829

1.798

expl.

RKB Joseph: renovatie (2024)(713514)

2.025.286

0

0

0

141.770

expl.

RKB Joseph: bijdrage renovatie

-468.589

0

0

0

-32.801

expl.

PCB Beatrixschool: uitbreiding (714024)

483.861

0

21.774

21.532

21.290

res

PCB Beatrixschool: inrichting groep 13 (2021)(713506)

15.500

0

1.860

1.829

1.798

expl.

PCB Beatrixschool: inrichting groep 14 (2024)(713507)

15.500

0

0

0

1.860

expl.

PCB Beatrixschool: 7 lokalen (2020)(713508)

1.269.126

846.084

0

25.383

95.184

94.127

res

Stanislas: uitbreiding 2022: huisvesting(714062)

1.254.375

30.459

158.411

156.353

154.296

res

Stanislas: uitbreiding 2022: inrichting (714063)

155.000

0

18.600

18.290

17.980

res

Totaal 5. Onderwijs

10.451.700

9.702.648

5.327.199

0

251.148

730.747

1.271.056

1.682.204

6. Collectieve voorzieningen

Ackerswoude- gym.acc.-bouwkosten (719228)

30.234

29.898

29.563

29.227

res

Ackerswoude: grond gymaccommodatie (714046)

4.857

4.857

4.857

4.857

expl.

Ackerswoude- gym.acc: 1e inrichting(718280)

10.649

10.471

10.294

10.116

expl.

Ackerswoude: permanente huisvesting kinderopvang(719244)

15.804

15.629

15.453

15.278

res

Kinderopvang Skippy/Johannesschool (719240)

911.794

0

0

41.031

40.575

res

Kinderopvang Mariaschool (719241)

67.432

66.682

65.933

65.184

res

Kinderopvang Regenboogschool (719243)

608.400

405.600

0

12.168

45.630

45.123

res

Kinderopvang Joseph-school (719239)

911.794

0

41.031

40.575

40.119

res

Kinderopvang Beatrixschool (719238)

911.794

0

41.031

40.575

40.119

res

Vlinderboom: uitbreiding 2019: kinderopvang (2019)(719246)

492.356

14.771

55.390

54.774

54.159

res

Vlinderboom: uitbreiding 2019: kinderopvang grond(719247)

1.002

1.002

1.002

1.002

expl.

Casa/Schatkaart: gymaccommodatie 1 zaal (2021)(718293)

68.463

667.589

544.577

597

1.967

15.318

58.972

res

Casa/Schatkaart: gymaccommodatie: 1e inrichting (2024)(718298)

93.000

0

0

0

11.160

expl.

Casa/Schatkaart: kinderopvang (2021)(719242)

22.736

622.948

345.581

455

909

13.368

45.630

res

Bouw Casa/Schatkaart: herstructurering terrein (2021)(719254)

542.500

542.500

1.000

11.850

11.850

60.534

CulturA: reviseren lift (2022)(719249)

30.000

0

2.600

2.560

2.520

expl

CulturA: verlichting theater (2022)(719250)

50.000

0

4.333

4.266

4.200

expl

CulturA: reviseren luchtbehandeling (2022)(719251)

80.000

0

6.933

6.826

6.720

expl

CulturA: vervanging installatie keuken (719252)

60.000

0

5.200

5.120

5.040

expl

Sportp.'s-Gravenhout: hoofdveld: kunstgras toplaag (2022)(718281)

24.963

24.560

24.157

23.755

expl.

Sportp.'s-Gravenhout: hoofdveld: kunstgras toplaag (2021)(SPUK subsidie)(718281)

-4.333

-4.263

-4.193

-4.123

expl.

Sportp.'s-Gravenhout: hoofdveld: kunstgras onderhouw (2021)(718294)

17.343

17.141

16.940

16.738

res

Sportp.'s-Gravenhout: hoofdveld: kunstgras onderbouw (2022)(SPUK subsidie)(718294)

-3.010

-2.975

-2.940

-2.905

res

Sportp.Centrum: hekwerk (2022)(718282)

117.370

0

12.128

11.933

11.737

expl.

Sportp.Centrum: hekwerk (2022)(SPUK subs)(718282)

-20.370

0

-2.105

-2.071

-2.037

expl.

Nieuwbouw Jan Janssen sporthal - bouwkundig (2022)(718291)

3.005.110

1.692.548

0

60.102

211.394

209.045

res

Nieuwbouw Jan Janssen sporthal - bouwkundig (2022)(SPUK subsidie)(718291)

-308.435

-205.624

0

-6.169

-23.132

-22.875

res

Nieuwbouw Jan Janssen sporthal - installaties (2022)(718292)

1.039.572

0

0

90.096

88.710

expl.

Nieuwbouw Jan Janssen sporthal - installaties (2022)(SPUK subsidie)(718292)

-117.600

0

0

-10.192

-10.035

expl.

DGW: korfbalvelden - toplaag (2022)(718205)

223.850

0

23.131

22.758

22.385

expl.

DGW: korfbalvelden - toplaag (2022)(SPUK subsidie)(718205)

-38.850

0

-4.015

-3.950

-3.885

expl.

DGW: voetbalveld 8: kunstgras: toplaag (2021)(718286)

56.890

55.972

55.055

54.137

expl.

DGW: voetbalveld 8: kunstgras: toplaag (2021)(SPUK subsidie)(718286)

-9.874

-9.715

-9.555

-9.396

expl.

DGW: voetbalveld 6: kunstgras: toplaag (2021)(718287)

56.890

55.972

55.055

54.137

expl.

DGW: voetbalveld 6: kunstgras: toplaag (2021)(SPUK subsidie)(718287)

-9.874

-9.715

-9.555

-9.396

expl.

DGW: voetbalveld 2: kunstgras: toplaag (2021)(718288)

56.890

55.972

55.055

54.137

expl.

DGW: voetbalveld 2: kunstgras: toplaag (2021)(SPUK subsidie)(718288)

-9.874

-9.715

-9.555

-9.396

expl.

DGW: hockeyveld 1: kunstgras: toplaag (2025)(718295)

250.000

0

0

0

0

expl.

DGW: hockeyveld 2: kunstgras: toplaag (2025)(718296)

250.000

0

0

0

0

expl.

DGW: hockeyveld 3: kunstgras: toplaag (2025)(718297)

250.000

0

0

0

0

expl.

Voorbereiding Soc.Cult.Centrum Pijnacker (2021)(719260)

479.400

0

0

0

res

Totaal 6. Collectieve voorzieningen

6.756.718

5.016.827

1.525.658

750.000

802.215

568.259

876.295

1.001.269

7. Individuele voorzieningen

Aanschaf woonunit WMO (2020)(726501)

7.605

7.471

7.338

7.205

expl.

Totaal 7. Individuele voorzieningen

0

0

0

0

7.605

7.471

7.338

7.205

8. Veiligheid en duurzaamheid

GRP18-21: gemalen electromechanisch(2020)(731107)

27.127

26.710

26.292

25.875

expl.

GRP18-21: gemalen electromechanisch(2022)(731108)

220.000

0

19.067

18.774

18.480

expl.

GRP18-21: gemalen electromechanisch(2023)(731119)

220.000

0

0

19.067

18.774

expl.

GRP18-21: gemalen electromechanisch(2024)(731124)

110.000

0

0

0

9.533

expl.

GRP18-21: gemalen electromechanisch(2025)(731128)

165.000

0

0

0

0

expl.

GRP18-21: gemalen bouwkundig (2020)(731109)

10.880

10.744

10.608

10.472

expl.

GRP18-21: gemalen bouwkundig (2025)(731129)

102.000

0

0

0

0

expl.

GRP18-21: overstortmeters (2021)(731110)

3.600

3.540

3.480

3.420

expl.

GRP18-21: vrijvervalriolering S bocht Delfgauw(2018)(731092)

225.000

225.000

1.000

5.500

21.111

20.889

expl.

GRP18-21: vrijvervalriolerring Oranjeplein (2019)(731111)

11.693

11.570

11.447

11.324

expl.

GRP18-21: vrijvervalriolering Klapwijk - fase 3 (2021)(731113)

45.053

44.579

44.105

43.630

expl.

GRP18-21: vrijvervalriolering per bemalingsgebied(2022)(731114)

1.067.057

0

45.053

44.579

44.105

expl.

GRP18-21: vrijvervalriolering per bemalingsgebied(2023)(731120)

1.067.057

0

0

45.053

44.579

expl.

GRP18-21: vrijvervalriolering per bemalingsgebied(2024)(731125)

1.067.057

0

0

0

45.053

expl.

Vrijvervalriolering Koningshof, fase 8 (731093)

12.667

12.534

12.400

12.267

expl.

GRP18-21: drukrioleringspompen incl.telemetrie (2021)(731031)

85.800

84.480

83.160

81.840

expl.

GRP18-21: drukrioleringspompen incl.telemetrie (2022)(731097)

990.000

0

85.800

84.480

83.160

expl.

GRP18-21: drukrioleringspompen incl.telemetrie (2023)(731121)

990.000

0

0

85.800

84.480

expl.

GRP18-21: drukrioleringspompen incl.telemetrie (2024)(731126)

990.000

0

0

0

85.800

expl.

GRP18-21: drukrioleringspompen incl.telemetrie (2025)(731130)

990.000

0

0

0

0

expl.

Totaal 8. Veiligheid en duurzaamheid

2.502.057

2.502.057

2.167.057

1.257.000

197.820

349.577

510.356

643.682

9. Bestuur en dienstverlening

ICT-infrastructuur investeringen:

130.000

40.000

250.000

0

37.400

65.320

72.920

126.560

Kantoorautomatisering:

67.000

0

35.000

0

269.593

291.346

285.750

186.520

Bedrijfsvoering (applicaties en hardware):

185.000

165.500

590.000

125.000

193.178

239.687

276.752

389.394

Publieksdienstverlening:

510.000

20.000

625.000

0

165.393

292.570

287.546

434.205

Basisregistraties:

0

686.588

0

25.000

88.707

87.114

207.850

204.085

Tractie:

97.000

0

310.000

165.000

82.505

95.150

93.483

136.770

Totaal 9. Bestuur en dienstverlening

989.000

912.088

1.810.000

315.000

836.776

1.071.187

1.224.301

1.477.534

Totaal Investeringsprogramma

24.491.615

19.413.620

11.775.914

2.472.000

2.438.493

3.572.393

4.497.722

5.462.409