Overzicht reserves en voorzieningen

Saldo eind dienstjaar

Saldo eind dienstjaar

Saldo eind dienstjaar

Saldo eind dienstjaar

Saldo eind dienstjaar

(Bedragen x 1000)

2021

2022

2023

2024

2025

Reserves

Algemene reserve (incl.begrotingssaldo)

45.765.282

44.309.289

49.369.789

53.450.355

55.929.970

Reserve Bedrijfsvoering

1.040.897

887.897

807.897

727.897

647.897

Reserve Beheer en onderhoud Groenzoom

1.801.838

1.801.838

1.801.838

1.801.838

1.801.838

Reserve Ruyven Noord (beheer)

662.325

662.325

662.325

662.325

662.325

Reserve Sociaal Domein

2.143.247

1.918.451

1.918.451

1.918.451

1.918.451

Reserve Huisvesting statushouders

1.163.132

1.099.292

1.099.292

1.099.292

1.099.292

Reserve Energieneutrale gemeente

259.504

259.504

259.504

259.504

259.504

Reserve Particuliere Initiatieven

26.811

26.811

26.811

26.811

26.811

Reserve Beheer Dobbeplas

354.000

354.000

354.000

354.000

354.000

Reserve Groene Keizer

285.000

285.000

285.000

285.000

285.000

Reserve Hier past een boom

39.665

39.665

39.665

39.665

39.665

Reserve Kwaliteitsverbetering Groenzoom

546.750

546.750

546.750

546.750

546.750

Reserve Algemene uitkering oude jaren

12.930

12.930

12.930

12.930

12.930

Reserve Verbinding Groenzoom-Balijbos

262.386

262.386

262.386

262.386

262.386

Reserve Implementatie Omgevingswet

451.844

20.000

0

0

0

Reserve Financiele gevolgen Corona

1.826.738

1.721.571

1.697.571

1.697.571

1.697.571

Reserve Cultuur

89.000

0

0

0

0

Reserve Lagere rente langlopende leningen O/G

8.582.572

6.709.572

5.128.572

3.839.572

2.819.572

Reserve Faciliteiten personeel

149.322

149.322

149.322

149.322

149.322

Reserve Tijdelijke huisvesting CBS Schatkaart

0

318.444

159.222

0

0

Reserve Tijdelijke huisvesting Jan Jansen Sporthal

0

300.000

0

0

0

Reserve Afschrijvingslasten Gemeentelijke huisvesting

6.215.223

5.801.413

5.387.603

4.973.793

4.569.983

Reserve Afschrijvingslasten Fes Oostelijke Randweg

6.864.397

6.688.387

6.512.377

6.336.367

6.160.357

Reserve Afschrijvingslasten Komkommerweg

3.437.912

3.406.124

3.374.336

3.342.548

3.310.760

Reserve Afschrijvingslasten ISV Pijnacker Noord

1.146.587

1.119.287

1.091.987

1.064.687

1.037.387

Reserve Afschrijvingslasten Ruijven Zuid-Polder

625.197

609.567

593.937

578.307

562.677

Reserve Afschrijvingslasten De Groene Wijdte

3.481.361

3.348.058

3.225.637

3.103.216

2.980.795

Reserve Afschrijvingslasten Stanislas-college

10.196.448

9.936.847

9.558.882

9.180.917

8.802.952

Reserve Afschrijvingslasten Renovatie scholen Pijnacker Noord

164.720

140.177

115.634

91.091

77.808

Reserve Afschrijvingslasten herinrichting Raadhuisplein

525.228

490.213

455.198

420.183

385.168

Reserve Afschrijvingslasten Modernisering gemeentekantoor

397.594

355.416

313.238

271.060

228.882

Reserve Afschrijvingslasten Schoollokaties Ackerswoude en Keijzershof

11.980.122

11.839.268

11.539.765

11.240.262

10.940.759

Reserve Afschrijvingslasten ICT uitvoeringsplan

34.516

2.386

2.386

2.386

2.386

Reserve Afschrijvingslasten herstructurering Katwijkerlaan

0

2.088.757

2.038.013

1.987.269

1.936.525

Reserve Afschrijvingslasten School de Regenboog

354.943

4.975.337

4.975.337

4.850.954

4.726.571

Reserve Afschrijvingslasten Casaschool en IKC Pijnacker Noord

11.868.190

11.868.190

11.868.190

11.868.190

11.571.496

Reserve Afschrijvingslasten IKC's

27.513.667

26.674.178

25.777.002

24.804.151

23.831.300

Reserve Afschrijvingslasten Sporthallen

9.270.456

9.056.131

8.841.806

8.522.891

8.203.976

Reserve Afschrijvingslasten Onderbouw kunstgrasvelden

2.185.860

2.088.383

1.990.906

1.893.429

1.795.952

Reserve Afschrijvingslasten Cultura Dorpsstraat 7

1.707.862

1.644.608

1.581.354

1.518.100

1.454.846

Reserve Afschrijvingslasten Begraafplaats St Janshof

2.864.613

2.773.240

2.681.867

2.590.494

2.499.121

Reserve Afschrijvingslasten Asfaltering

965.441

662.158

358.875

188.815

58.326

Totaal eigen vermogen

167.263.580

167.253.172

166.865.655

165.962.779

163.651.311

Voorzieningen

Voorziening Onderhoud wegen

1.545.775

1.440.775

725.775

620.775

825.775

Voorziening Onderhoud gebouwen

61.728

66.728

66.728

66.728

66.728

Voorziening Baggerwerken

272.068

272.068

257.068

257.068

282.068

Voorziening Dubieuze debiteuren

1.257.881

1.336.945

1.416.009

1.495.073

1.574.137

Voorziening Nadelige complexen

9.176.596

8.491.134

8.659.869

8.831.979

2.356.115

Voorziening Wethouderspensioenen

3.882.775

4.004.979

4.127.183

4.249.387

4.371.591

Voorziening Openbaar groen

111.451

68.117

44.784

21.451

21.451

Voorziening Civiele kunstwerken

904.850

894.142

883.434

872.726

862.018

Voorziening Riolering (egalisatie)

3.192.900

3.588.150

4.003.646

5.000.547

6.031.707

Voorziening Beheer Dobbeplas

164.480

164.480

164.480

164.480

164.480

Voorziening Groot onderhoud en renovaties buitensport

212.000

18.000

7.000

7.000

7.000

Voorziening FLO brandweer

1.402.867

1.033.868

655.037

352.807

209.773

Totaal voorzieningen

22.185.371

21.379.386

21.011.013

21.940.021

16.772.843

Totaal reserves en voorzieningen

189.448.951

188.632.558

187.876.668

187.902.800

180.424.154