Onvoorzien

Voor 2020 en verder is voor onvoorziene uitgaven een bedrag opgenomen van € 196.645. Zie onderstaande tabel.

bedragen x € 1.000

2020

2021

2022

2023

Post onvoorzien

197

197

197

197

Een raming voor onvoorziene uitgaven is een wettelijk verplicht. Via de stelposten voor prijsindex en areaaluitbreiding (zie 7. Stelposten) wordt de post onvoorzien jaarlijks aangepast aan de inflatie en groei van de gemeente.