Groen en recreatie

Pijnacker-Nootdorp is aantrekkelijke gemeente die een groene woon- en leefomgeving heeft en houdt, die zicht richt op recreatie en biodiversiteit, zowel in de kernen als in het buitengebied.