Wat mag het kosten?

Mobiliteit
(bedragen x €1.000)

Rekening
2018

Begroting
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

Baten

2.960

321

217

393

393

393

Lasten

-8.250

-6.184

-5.895

-6.407

-6.339

-6.413

Totaal Mobiliteit

-5.290

-5.863

-5.678

-6.014

-5.946

-6.020

Specificatie van de lasten en baten per product

Mobiliteit
(bedragen x €1.000)

Rekening
2018

Begroting
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

Lasten per Taakveld

210 - Verkeer en wegen

-5.622

-5.920

-5.653

-6.170

-6.128

-6.202

220 - Parkeren

-11

-38

-38

-63

-37

-36

250 - Openbaar vervoer

-164

-201

-204

-174

-174

-174

Totaal Lasten per Taakveld

-5.797

-6.159

-5.895

-6.407

-6.339

-6.413

Baten per Taakveld

210 - Verkeer en wegen

1.375

208

158

158

158

158

250 - Openbaar vervoer

55

2

2

2

2

2

Totaal Baten per Taakveld

1.430

209

160

160

160

160

Totaal saldo van baten en lasten

-4.367

-5.950

-5.735

-6.247

-6.179

-6.253

Toevoegingen aan reserves

210 - Verkeer en wegen

-2.453

-25

0

0

0

0

Totaal Toevoegingen aan reserves

-2.453

-25

0

0

0

0

Onttrekkingen aan reserves

210 - Verkeer en wegen

1.530

112

57

233

233

233

Totaal Onttrekkingen aan reserves

1.530

112

57

233

233

233

Toevoegingen en onttrekkingen reserves

-923

86

57

233

233

233

Resultaat

-5.290

-5.863

-5.678

-6.014

-5.946

-6.020

Investeringen

Mobiliteit
(bedragen in €)

Begroting
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

707004BHP wegen 17-20: fietspaden/wegen op kades (2020)

300.000

0

0

0

707007BHP wegen 17-20: Klapwijk, fase 1 (2019)

600.000

0

0

0

707046BHP wegen 17-20: Koningshof, fase 7

300.000

0

0

0

707047BHP wegen 17-20: Koningshof, fase 8

390.000

0

0

0

707058BHP wegen 17-20: Pijnacker Noord 2020

400.000

0

0

0

707097Sneeuwschuivers (2019)

0

15.000

0

0

707100BHP wegen 17-20: Vlielandseweg (2019)

750.000

0

0

0

707101Verkeersafwikkeling bedrijvenpark Ruyven (2018)

150.000

0

0

0

707105BHP wegen 17-20: Klapwijk, fase 2(2021)

0

700.000

0

0

707107BHP wegen 17-20: Klapwijk, fase 3(2022)

0

0

700.000

0

707108BHP wegen 17-20: Klapwijk, fase 4(2023)

0

0

0

700.000

707109Pollers Pijnacker Centrum (2022)

0

0

130.000

0

707507 VRI Delftsestraatweg-Laan der 7 Linden (2018)

0

100.000

0

0

707514Vervanging 2 bruggen (beton-staal-composiet)(2020)

90.000

0

0

0

707527BHP OV 19-22: masten & netwerk (2020)

457.666

0

0

0

707528BHP OV 19-22: vervanging armaturen (2020)

227.480

0

0

0

707530BHP OV 19-22:Vervanging armaturen (2021)

0

418.187

0

0

707537BHP OV19-22: masten & netwerk (2021)

0

199.389

0

0

707538BHP OV 19-22: masten & netwerk (2022)

0

0

586.938

0

707542BHP OV 19-22:Vervanging armaturen (2022)

0

0

302.445

0

709502DGW: uitbreiding parkeerterrein 80ppl (2019)

120.000

0

0

0

709503Tijdelijke parkeervoorzieningen Mariaschool (2020)

25.000

0

0

0

710006Damwand Katwijkerlaan (2018)

970.000

0

0

0

710007Duikerbrug (beton)(2020)

46.440

0

0

0

710008Duikerbrug Nieuwkoopseweg P79 (beton)(2017)

45.000

0

0

0

710009Houten steigers P102/103/104/105/106 (2020)

57.500

0

0

0

710010Houten vlonders N (2019)

13.000

0

0

0

757110FES project Oostelijke Randweg (2010)

3.475.699

0

0

0

757154FES Oost.Randweg (2010) - bijdr.derden onbelast

-1.305.000

0

0

0

757210FES-project groen/blauwe dooradering (2011)

3.000.000

0

0

0

Totaal Mobiliteit

10.112.785

1.432.576

1.719.383

700.000