Veiligheid en duurzaamheid

Pijnacker-Nootdorp heeft een veilig, schoon en duurzaam woon- en leefklimaat.