Openbaarheidsparagraaf Wet open overheid

In 2022 zagen we ons geconfronteerd met een nieuwe wet die actie van ons vroeg, de Wet Open Overheid (Woo). De Woo is op 1 mei 2022 deels in werking treden en is gericht op een transparante en betrouwbare overheid. Met de wet worden de besluitvormingsprocessen van lokale overheden en de inrichting van de informatiehuishouding in brede zin, technisch en qua databeheer en -kwaliteit geraakt. Onze systemen moeten hierop worden ingericht en gekoppeld worden met een landelijk platform voor overheidsinformatie (PLOOI) om data te ontsluiten. De gedeeltelijke inwerkingtreding van de Woo is goed verlopen. De Woo-verzoeken (voorheen Wob-verzoeken) worden via het hierbij behorende proces afgehandeld. Als gemeente Pijnacker- Nootdorp voldoen we daarmee op dit moment aan de geldende wet- en regelgeving.