Overzicht reserves en voorzieningen

Reserves en Voorzieningen

Saldo eind dienstjaar

Saldo eind dienstjaar

Saldo eind dienstjaar

Saldo eind dienstjaar

Saldo eind dienstjaar

2023

2024

2025

2026

2027

Reserves

Algemene reserve (incl.begrotingssaldo)

56.365.557

61.161.680

66.326.333

61.234.568

50.704.658

Reserve Bedrijfsvoering

3.090.659

2.498.343

2.123.348

2.019.461

2.019.461

Reserve Sociaal Domein

3.589.645

3.488.495

3.391.095

3.391.095

3.391.095

Reserve Huisvesting statushouders

1.011.812

907.812

856.812

856.812

856.812

Reserve Energieneutrale gemeente

1.724.332

1.724.332

1.724.332

1.724.332

1.724.332

Reserve Beheer Dobbeplas

310.000

310.000

310.000

310.000

310.000

Reserve Groene Keizer

285.000

285.000

285.000

285.000

285.000

Reserve Kwaliteitsverbetering Groenzoom

821.750

821.750

821.750

821.750

821.750

Reserve Verbinding Groenzoom-Balijbos

262.386

262.386

262.386

262.386

262.386

Reserve Implementatie Omgevingswet

0

0

0

0

0

Reserve Financiele gevolgen Corona

806.945

806.945

806.945

806.945

806.945

Reserve Cultuur

660.000

0

0

0

0

Reserve Lagere rente langlopende leningen O/G

5.128.572

3.839.572

2.819.572

2.045.572

1.271.572

Reserve Faciliteiten personeel

149.322

149.322

149.322

149.322

149.322

Reserve Tijdelijke huisvesting CBS Schatkaart

159.222

0

0

0

0

Reserve Beschermd wonen/beschermd thuis

514.318

514.318

514.318

514.318

514.318

Reserve Degeneratiekosten

420.000

210.000

0

0

0

Reserve Transformatiegebieden

300.000

150.000

0

0

0

Reserve Maatregelen bestaanszekerheid

475.000

215.000

215.000

215.000

215.000

Reserve Versterking dienstverlening

697.951

909.646

1.129.198

1.348.750

1.568.302

Reserve Egalisatie begrotingssaldo 2026 en 2027

0

0

0

3.224.797

8.732.330

Reserve Metropolitane fietsroute

2.615.000

2.615.000

2.615.000

2.615.000

2.615.000

Reserve Afschrijvingslasten Gemeentelijke huisvesting

5.387.239

4.973.429

4.569.619

4.165.809

3.761.999

Reserve Afschrijvingslasten Fes Oostelijke Randweg

6.512.377

6.336.367

6.160.357

5.984.347

5.808.337

Reserve Afschrijvingslasten Komkommerweg

5.140.808

5.115.552

5.075.296

5.035.040

4.955.754

Reserve Afschrijvingslasten ISV Pijnacker Noord

1.091.987

1.064.687

1.037.387

1.010.087

982.787

Reserve Afschrijvingslasten Ruijven Zuid-Polder

412.758

395.638

378.518

361.398

344.278

Reserve Afschrijvingslasten De Groene Wijdte

3.343.233

3.220.812

3.098.391

2.975.970

2.853.549

Reserve Afschrijvingslasten Stanislas-college

9.999.823

9.740.222

9.480.621

9.221.020

8.820.691

Reserve Afschrijvingslasten Renovatie scholen Pijnacker Noord

115.633

91.090

77.807

64.524

51.241

Reserve Afschrijvingslasten herinrichting Raadhuisplein

525.228

524.561

524.561

512.233

499.905

Reserve Afschrijvingslasten Modernisering gemeentekantoor

309.484

267.393

225.302

183.211

141.120

Reserve Afschrijvingslasten Schoollokaties Ackerswoude en Keijzershof

11.722.352

11.427.964

11.133.576

10.839.188

10.544.800

Reserve Afschrijvingslasten herstructurering Katwijkerlaan

2.088.757

2.038.013

1.987.269

1.936.525

1.885.781

Reserve Afschrijvingslasten School de Regenboog

5.506.708

5.636.012

5.624.762

5.613.512

5.471.081

Reserve Afschrijvingslasten Casaschool en IKC Pijnacker Noord

15.162.887

14.951.906

14.770.481

14.396.088

14.021.695

Reserve Afschrijvingslasten Opvanglocaties ontheemden

2.023.467

572.876

471.115

369.354

267.593

Reserve Afschrijvingslasten Oranjepark

350.800

350.800

0

0

0

Reserve Afschrijvingslasten IKC's

26.338.423

25.814.185

25.008.568

24.033.562

23.033.327

Reserve Afschrijvingslasten Sporthallen

9.705.278

9.457.860

9.117.919

8.777.978

8.438.037

Reserve Afschrijvingslasten Onderbouw kunstgrasvelden

1.905.093

1.810.227

1.715.361

1.620.495

1.525.629

Reserve Afschrijvingslasten Cultura Dorpsstraat 7

1.581.354

1.518.100

1.454.846

1.391.592

1.328.338

Reserve Afschrijvingslasten Begraafplaats St Janshof

2.681.867

2.590.494

2.499.121

2.407.748

2.316.375

Reserve Afschrijvingslasten Asfaltering

358.875

188.815

58.326

0

0

Totaal eigen vermogen

191.651.902

188.956.604

188.819.614

182.724.789

173.300.600

Voorzieningen

Voorziening Onderhoud wegen

1.941.708

830.708

825.708

1.215.708

1.605.708

Voorziening Onderhoud gebouwen

87.001

111.101

21.301

80.301

160.001

Voorziening Baggerwerken

310.768

310.768

335.768

360.768

385.768

Voorziening Dubieuze debiteuren

981.613

1.060.677

1.139.741

1.218.805

1.297.869

Voorziening Nadelige complexen

9.051.394

8.615.942

8.784.401

2.175.022

192.993

Voorziening Wethouderspensioenen

3.386.087

3.508.291

3.630.495

3.752.699

3.874.903

Voorziening Openbaar groen

126.843

78.510

78.510

28.510

28.510

Voorziening Riolering (egalisatie)

4.227.755

4.835.208

5.504.750

5.926.140

6.156.347

Voorziening Beheer Dobbeplas

94.545

94.545

94.545

94.545

94.545

Voorziening Groot onderhoud en renovaties buitensport

146.204

146.204

146.204

146.204

146.204

Voorziening FLO brandweer

778.522

402.522

219.522

36.522

0

Voorziening Beheer wandelbos Laakweg

1.234.692

1.136.640

1.038.588

940.536

842.484

Voorziening Civiele Kunstwerken

35.000

320.000

150.000

10.000

10.000

Voorziening Bovenwettelijk verlof

296.546

296.546

296.546

296.546

296.546

Totaal voorzieningen

22.698.678

21.747.662

22.266.079

16.282.306

15.091.878

Totaal reserves en voorzieningen

214.350.580

210.704.266

211.085.693

199.007.095

188.392.478