Specificatie van de stortingen in de voorzieningen

Programma: (Bedragen * 1.000)

2024

2025

2026

2027

01 Ruimte en wonen

Voorziening nadelige complexen grondexploitatie

177

168

172

39

Subtotaal

177

168

172

39

03 Mobiliteit

Voorziening Onderhoud wegen

705

705

705

705

Voorziening civiele kunstwerken

500

500

500

500

Subtotaal

1.205

1.205

1.205

1.205

04 Groen en recreatie

Voorziening baggerwerken

86

86

86

86

Voorziening openbaar groen

250

250

250

250

Subtotaal

336

336

336

336

05 Onderwijs en kinderopvang

Voorziening onderhoud gebouwen

55

55

55

55

Subtotaal

55

55

55

55

06 Collectieve voorzieningen

Voorziening onderhoud gebouwen

85

85

85

85

Voorziening Groot onderhoud + renovatie buitensport

41

41

41

41

Subtotaal

126

126

126

126

08 Veiligheid en duurzaamheid

Voorziening dubieuze debiteuren

32

32

32

32

Voorziening riolering (egalisatie)

607

670

421

230

Subtotaal

639

702

453

262

09 Bestuur en dienstverlening

Voorziening wethouderspensioenen

200

200

200

200

Subtotaal

200

200

200

200

10 Algemene dekkingsmiddelen

Voorziening onderhoud gebouwen

30

30

30

30

Voorziening dubieuze debiteuren

48

48

48

48

Subtotaal

78

78

78

78

Totaal

2.815

2.869

2.624

2.300