Ruimte en wonen

Het raadsakkoord stelt dat Pijnacker-Nootdorp een herkenbare, aantrekkelijke en goed bereikbare gemeente is en blijft. Inwoners van jong tot oud kunnen hier prettig en veilig wonen, ondernemers kunnen hun bedrijf uitoefenen en bezoekers komen graag wandelen en fietsen in ons groene buitengebied. Het raadsakkoord streeft naar gebieden en functies die optimaal gebruik maken van de kansen om elkaar te versterken, in een karakteristieke woon- en leefomgeving met een evenwichtige woningvoorraad. We willen de hoge woonkwaliteit behouden en waar nodig versterken, dat mensen zich hier kunnen vestigen en inwoners een lokale wooncarrière kunnen doorlopen.