Economie en glastuinbouw

Het stimuleren en faciliteren van een aantrekkelijk economisch vestigingsklimaat met ruimte voor lokaal & nieuw ondernemerschap